Wat te doen bij lekkages - Oil Control Systems

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

Wat te doen bij lekkage

   

 

Identificeer het gemorste product. Bent u niet bekend met de vloeistof en de chemische werking, ontruim de omgeving en neem contact op met de juiste autoriteiten.


  Aktie punt Omschrijving
1
Risicobepaling
 
Bepaal welke soort vloeistof er gemorst is en stel de bron vast.
2
Beschermende kleding
 
Draag de beschermuitrusting die voor de situatie vereist is. Wanneer de bron of de vloeistof niet bepaald kan worden, ga dan uit van het ergste geval.
3
Insluiten
 
Zorg voor insluiting van de vrijgekomen vloeistof en sluit afvoerkanalen af.
4
Stoppen van de bron
 
Sluit toevoerkranen en ventielen af, draai lekke vaten om en dicht lekken af voor zover dit mogelijk en veilig is.
5
Beginnen met schoonmaken
 
Maak gebruik van sorbents om de gemorste vloeistoffen te absorberen.
6
Contact op nemen met de autoriteiten
 
Rapporteer de lekkage aan de bevoegde overheidsinstanties in uw woonplaats(indien nodig). Zorg ervoor dat alle nodige rapportages worden gemaakt, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
7
Verwijdering van gebruikte materialen
 
Adsorptiematerialen nemen de kenmerken aan van wat ze absorberen. Zorg ervoor dat de gebruikte absorptiematerialen worden opgeruimd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
8
Desinfecteren
 
Reinig al het gereedschap en de gebruikte materialen voor deze opnieuw worden gebruikt.
9
Aanvullen van de voorraad
 
Vervang de gebruikte absorptiematerialen en veiligheidsuitrusting, die bij de schoonmaakwerkzaamheden gebruikt zijn.
10
Herzie eventueel rampenplan en procedures!