Interventiekit & Spill kit Instructies - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

Interventiekit & Spill Kit Instructies

 

Onderin dit schema wordt u in 10 stappen uitgelegd hoe u d.m.v. van een interventiekit / spill kit een eenvoudige vloeistoflekkage veilig kunt opruimen.

 

Volg onderstaande intructies voor het gebruik van een interventiekit / spill kit nauwkeurig op - Identificeer altijd eerst het gemorste product. Bent u niet bekend met de vloeistof en de chemische werking, denk dan altijd eerst aan uw eigen veiligheid, ontruim de omgeving en neem eventueel contact op met de juiste autoriteiten.

 

  • Kijk hier voor de toepassingslijst van gebruikte absorptiematerialen in onze spill kits.
  • Kijk onderaan de pagina voor een kort instructiefilmpje (Engels gesproken).

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Risicobepaling

Bepaal welke soort vloeistof er gemorst is en stel de bron vast.

2. Beschermende kleding

Draag de beschermdeuitrusting die voor de situatie vereist is. Wanneer de bron of de vloeistof niet bepaald kan worden, ga dan uit van het ergste geval.

3. Stoppen van de bron

Sluit toevoerkranen en ventielen af, draai lekke vaten om en dicht lekken af voor zover dit mogelijk en veilig is.

4. Insluiten

Zorg voor insluiting van de vrijgekomen vloeistof en sluit afvoerkanalen af.
5. Beginnen met schoonmaken

Maak gebruik van absorbents om de gemorste vloeistoffen te absorberen.

6. Contact op nemen met de autoriteiten

Rapporteer de lekkage aan de bevoegde instanties in uw bedrijf. Zorg ervoor dat alle nodige rapportages worden gemaakt, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
7. Verwijdering van gebruikte materialen

Absorptiematerialen nemen de kenmerken aan van wat ze absorberen. Zorg ervoor dat de gebruikte absorptiematerialen worden opgeruimd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

8. Schoonmaken

Reinig al het gereedschap en de gebruikte materialen voor deze opnieuw worden gebruikt.

9. Aanvullen van de voorraad

Vervang de gebruikte absorptiematerialen en veiligheidsuitrusting, die bij de schoonmaakwerkzaamheden gebruikt zijn.

10. Herzie eventueel rampenplan en procedures!