Veiligheidsnieuws gevaarlijke vloeistoffen - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

Veiligheidsnieuws gevaarlijke vloeistoffen

Onderstaande berichten zijn onder andere afkomstig uit de "nieuwsbrief voor Veiligheidsadviseurs" van het VVA bureau !

 

2015

Verdrag ADN 2015 gepubliceerd

Gevaarlijke stoffen binnenvaart (ADN)

Inspectie SZW inspecteert dit jaar opnieuw op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid 

Aantal passerende gifwagons kan oplopen tot 100.000

Naleving Europese regels voor chemische stoffen nog niet op orde

Bij botsing vrijgekomen styreen verdampt uit zichzelf

Koenders legt wijzigingen ADR aan Tweede Kamer voor

EVO reageert op incidenten tankwagens

Stankoverlast na aanvaring in Westerschelde breidt zich uit

Fenol in Rijnwater: innamestop drinkwater uit Lekkanaal

Nieuwe NEN normen

Grote schoonmaak na vlammenzee in loods

Moties Vervoer gevaarlijke stoffen aangenomen

Hoogeveen - Lekkage gevaarlijke stoffen

Blanksma: 'In Helmond neemt aantal treinen met gevaarlijke stoffen juist af'

Tankauto lekt zoutzuur op A73 na botsing

Zorgen voor bewoners aan spoor in West-Brabant

EVO: gevaarlijke stoffen veilig vervoerd

Ziekenhuizen leven regels vervoer ziekenhuisafval beter na

Nieuwe Rijksweg A13/16 geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen

Incident-alert: fenolbesmetting zeevaart

Regeling Tarieven CBR 2015

Besluit inrichting en mandaat ILT

Zesde wijziging van de Havenbeheersverordening Rotterdam

Voornemen intrekken route vervoer gevaarlijke stoffen Bodegraven-Reeuwijk

Raamwerk Nascholingscursussen ADR / ADN gepubliceerd

Veiligheidsregio begint BANG-campagne

 

 

2014

Nieuwe EU-verordening invoer - uitvoer gevaarlijke stoffen

Lithiumbatterijen in de toekomst onbrandbaar?

EVO inventariseert knelpunten routering wegtransport

ECHA publiceert REACH-evaluatierapport 2013

Onderzoeksraad: gevaren mestgassen onderschat

Havenarbeiders bevangen door giftige stof uit container

Nieuwe editie ECHA-inventaris Classificatie en Etikettering

Odfjell-updates gaan door

Nederland ondertekent ADR M266

Kamervragen veiligheid Kijfhoek

Geen gevaarlijke stoffen aangetroffen in KLM-milieucentrum

'Nog minder gevaarlijke stoffen over spoor lastig'

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Deltalinqs en ORAM voor effectieve regeling ontgassen binnenvaart

Brand Flaminia veroorzaakt door explosie chemicaliën

Breda onderzoekt maatregelen bij ramp met giftreinen

Ontwikkelingen regels rangeerterreinen

Haven Amsterdam test ontgassingssystemen

Breda onderzoekt maatregelen gif via het riool

Plannen ontgassingsverbod via CDNI en Green Deal

Onderzoeksrapport TNO modal shift spoor, water, buisleiding

Havenverordening Ouderkerk 2014

Benzeentanker weer vlot getrokken - Rijnstremming opgeheven

Nieuw informatiesysteem gevaarlijke stoffen spoorvervoer

Wederom Kamervragen ontgassen

Inspecties KFD naar naleving beveiliging radioactieve stoffen

Botlekbrug drie nachten dicht vanwege werkzaamheden gevaarlijke-stoffen route'

'Aantal giftreinen door Brabant tot een absoluut minimum beperkt'

Treinverkeer rond Zwijndrecht stil vanwege lek gevaarlijke stoffen

Moerdijkramp in toekomst voorkomen

Zorgen ChristenUnie over veiligheid bij transport gevaarlijke stoffen over water

Inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid

Goederentrein lekt bijtende stof in Rotterdam [update]

Europees Parlement wil snel hulp voor binnenvaart

Onderzoeksrapport ontgassen binnenvaart gepubliceerd

Motie Provinciale Staten Noord-Brabant

Inspecties KFD naar naleving beveiliging radioactieve stoffen

Start wegtransport LNG van Gate Rotterdam

Zuidbrug Terneuzen door tankeraanvaring gestremd

ADR-landeninformatie Spanje gewijzigd

Bouwbesluit 2012 aangepast aan basisnetroutes

Voorstel EU-standpunt RID 2015

Bovenregionaal crisisteam van start

Kijfhoek veiliger dankzij nieuw systeem

Lezing mobiele aardingsverificatie

Verslag Beleidsnota Rampenbestrijding gepubliceerd

Veiligheidscontouren Rotterdam vastgesteld

Chemie-Pack moet opruimen bluswater betalen

Informatie Inspectie SZW wordt openbaar

 

 

2013

Bedrijfsterreinen in Nederland nog steeds onveilig

Olie op het wegdek wie betaald de schade?

 

 

2010

Nederland helpt bij opruimen olie in de Golf van Mexico