id-225 - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

GE Instruments ID-225 Olie-laagdiktemeter

Algemeen:

De olie-laagdiktemeter type ID-225 is geschikt voor het bepalen van de dikte van een drijvende laag olie, of een andere organische vloeistof, op water. De meter heeft een meetbereik van 1 mm tot 100 mm. De unit bestaat uit een drijvende sensor en een transmitter. Het meetprincipe berust op het bepalen van "de diëlectrische constante" van de drijvende oppervlakte laag. Deze detector is ongevoelig voor vervuiling van de detectorbody (zie ook de separate beschrijving: meetprincipe). Deze unit is eveneens ongevoelig voor wisselingen in temperatuur, luchtvochtigheid, regen, zoutgehalte etc. Uiteraard zijn alle toegepaste materialen resistent tegen alle "normaal voorkomende stoffen". 

Toepassing: 

Model ID-225 is met name geschikt voor:

  • Grondwatermonitoring via peilbuizen
  • Besturen van een skimmer of olieafscheider
  • Interface detectie in tanks
  • Bij grote waterpeil variaties; tot >10 meter.
  • Vanaf een minimaal waterpeil van 0,3 meter
  • Detectie van iedere drijvende organische vloeistof met een diëlectrische constante < 20. De meeste drijvende organische vloeistoffen voldoen aan deze voorwaarde.
  • Eveneens detectie van natuurlijke vetten/oliën.

De signaalverwerking:

Deze detector werkt samen met een transmitter bijvoorbeeld type PS-220. De gemeten laagdikte van 1 tot 100 mm kan worden weergegeven en uitgevoerd via een bargraph indicator (led indicatie met schaal) en een 4-20 mA signaaluitgang. Verder bezit de transmitter relais uitgangen welke reageren op de overschrijving van een instelbaar niveau. Hiermee kan bijvoorbeeld een pomp van een skimmer worden bestuurd.

  • De detector drijft in schoon water. De LED "WATER" brandt. Zelfs als de sensor vervuild door bijvoorbeeld olie, en deze opnieuw in “schoon” water wordt geplaatst, wordt de situatie “WATER” direct herkent.
  • In aanwezigheid van een olielaagje brandt de LED "OIL" en is het bijbehorende alarmcontact actief. Het niveau waarop dit alarm actief wordt is instelbaar.
  • Neemt de olielaagdikte toe dan brandt de LED "ALARM/AIR" en is het bijbehorende contact actief. Dit alarm zal ook reageren bij het droogvallen van de sensor.

De transmitter kan geleverd worden in een standaard uitvoering (IP65) of in een drukvaste behuizing (Eexd). In het laatste geval is deze geschikt voor gebruik in zone 1 en 2. Bij gebruik van meerdere detectoren adviseren wij de digitale transmitter model DSP-220 (separate brochure).