id-221 - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

GE Instruments ID-221 Olie op Waterdetector

Algemeen:

Leakwise ID-221Detector type ID-221 is geschikt voor het detecteren van een drijvende laag olie, of een andere organische vloeistof, op water. De unit bestaat uit een detector en een transmitter. Een laagdikte vanaf 0,3 mm (olie) kan al worden waargenomen. Het alarmniveau is instelbaar tussen 0,3 tot 25 mm. Het meetprincipe berust op het bepalen van "de diëlectrische constante" van de oppervlakte laag. Deze detector is ongevoelig voor vervuiling van de detectorbody (zie ook de separate beschrijving: meetprincipe). Deze unit is eveneens ongevoelig voor wisselingen in temperatuur, luchtvochtigheid, regen, zoutgehalte etc. . Uiteraard zijn alle toegepaste materialen resistent tegen alle "normaal voorkomende stoffen". 


Toepassing:

Model ID-221 is met name geschikt voor:

  • Grondwatermonitoring via peilbuizen
  • Detectie in een put
  • Bij grote waterpeil variaties; tot >10 meter.
  • Vanaf een minimaal waterpeil van 0,3 meter
  • Detectie van iedere drijvende organische vloeistof met een diëlectrische constante < 20. De meeste drijvende organische vloeistoffen voldoen aan deze voorwaarde.
  • Eveneens detectie van natuurlijke vetten/oliën.


De signaal signaalverwerking: 

Deze detector werkt samen met een transmitter bijvoorbeeld type PS-220. Deze unit maakt onderscheid tussen 3 situaties:

  • De detector drijft in schoon water. De LED "WATER" brandt. Zelfs als de sensor vervuild door bijvoorbeeld olie, en deze opnieuw in “schoon” water wordt geplaatst, wordt de situatie “WATER” direct herkent.
  • In aanwezigheid van een olielaagje brandt de LED "OIL" en is het bijbehorende alarmcontact actief. Het niveau waarop dit alarm actief wordt is instelbaar.
  • Neemt de olielaagdikte toe dan brandt de LED "ALARM/AIR" en is het bijbehorende contact actief. Dit alarm zal ook reageren bij het droogvallen van de sensor.

De transmitter kan geleverd worden in een standaard uitvoering (IP65) of in een drukvaste behuizing (Eexd). In het laatste geval is deze geschikt voor gebruik in zone 1 en 2. Bij gebruik van meerdere detectoren adviseren wij de digitale transmitter model DSP-220 (separate brochure).