EN 14470-1 brandveiligheidsopslagkast - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

EN 14470-1 brandveiligheidsopslagkast

EN 14470-1 is de Europese norm voor brandveiligheidsopslagkasten. Inmiddels is de invoering van de Europese norm EN 14470-1 voor brandveiligheidsopslagkasten al meer dan 10 jaar van kracht.

 

Binnen de inrichting moet voor de brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2005, een productcertificaat aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de EN 14470-1. Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van vóór die datum moet ten minste voldoen aan de NEN 2678.

 

Productcertificaat


Om aan te tonen dat de kast ook werkelijk als type is getest, moet er een testrapport met de kast meegeleverd worden. Dit testrapport bestaat uit een samenvatting van het onderzoek, met daarin een verwijzing naar het volledige beproevingsverslag, en een omschrijving van het resultaat. Deze samenvatting moet zijn afgedrukt als officieel document, voorzien van logo en naam van het onderzoeksinstituut dat de proef heeft uitgevoerd. Het onderzoeksinstituut moet een voor die verrichting geaccrediteerde instelling zijn.

 

De norm hanteert 4 brandveiligheidsklassen


 1. 15 minuten brandwerend (Type 15).
 2. 30 minuten brandwerend (Type 30).
 3. 60 minuten brandwerend (Type 60).
 4. 90 minuten brandwerend (Type 90).

(In Nederland geldt een minimum eis van 30 minuten) 

 

Type test


Elk kasttype en elke kastgrootte moet in een brandkamer getest zijn. Bij maatveranderingen die buiten de toegestane tolerantie vallen, zal een kasttype opnieuw getest dienen te worden.

 

Belangrijkste wetenswaardigheden:

  • Inwendig volume niet groter dan 1 m³.
 • Deuren zelfsluitend, binnen 20 sec.
 • Deurvergrendelsystemen moeten bij een temperatuur van 50 °C ontkoppelen.
 • Zijwanden en achterwand dienen van een gelijkwaardige dikte en constructie te zijn.
 • Luchtaan- en afvoeropeningen moeten geschikt zijn voor een afzuigsysteem.
 • Bij mechanische afzuiging moet de kast met gesloten deuren tenminste 10 keer per uur ververst worden.
 • De weerstand in het afzuigsysteem mag maximaal 150 Pa bedragen.
 • De ruimte in de kast moet t.o.v. de omliggende ruimte onder onderdruk staan.
 • Ventilatie-openingen moeten bij een temperatuur van ca. 70 °C automatisch sluiten.
 • Legplanken mogen niet zijn uitgevoerd van een absorberend materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen.
 • De opvangbak moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% van de in de kast opgeslagen emballage of 110% van het volume van de grootste emballage.
 • Verhitting in de oven overeenkomstig EN 1363-1 (NEN 6069).
 • Elk type kast dient te zijn getest overeenkomstig de EN 14470-1.

 

Belangrijkste wetenswaardigheden: • Minimalisatie van uitbreiding van brand bij de opslag van brandbare vloeistoffen.
 • Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte.
 • Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage.

 

KIjk hier voor ons actuele programma voor uw brandwerende veiligheidskast