Waterschappen slaan alarm over het gebrek aan informatie over de opslag van risicovolle stoffen bij bedrijven. Daardoor bestaat het gevaar dat, in het geval van brand, zwaar vervuild bluswater terecht komt in het oppervlaktewater of in de waterzuivering. Dat stelt de Unie van Waterschappen in EenVandaag. 

Door het “zeer beperkte” beeld van aanwezige stoffen kunnen verkeerde beslissingen worden genomen of komen maatregelen om het drink- of oppervlaktewater bij een brand te beschermen te laat. Waterzuiveringen kunnen zelfs wekenlang buiten bedrijf raken door vervuild bluswater, waarschuwen de waterschappen.

Dat de gevolgen voor het milieu groot kunnen zijn bewijst de brand bij Chemiepack in Moerdijk in 2011. Zwaar verontreinigd bluswater kwam in de omgeving en het oppervlaktewater terecht. Sanering kostte het waterschap uiteindelijk miljoenen. Uit een inventarisatie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) onder alle waterschappen blijkt dat de afgelopen jaren tenminste 89 calamiteiten met vervuilde lozingen plaatsvonden. In 16 gevallen ging het om zwaar verontreinigd bluswater. Een recent incident vond plaats in Helmond waarbij, na een brand bij het bedrijf Addapt Chemicals, vervuild bluswater in de waterzuivering en in het oppervlaktewater terecht kwam met vissterfte als gevolg. Ten tijde van de brand werd uitgegaan van acht aanwezige stoffen, terwijl er naderhand meer dan twintig in het bluswater werden aangetroffen.  Lees verder....