Vloeistofdichte vloer

Dit is een bouwkundige vloer -direct op de bodem - die waarborgt, gedurende langere tijd, dat er geen vloeistof door de vloer heen kan komen.
Een vloeistofdichte vloer moet 1x per jaar in uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem worden opgenomen, en 1x in de zes jaar geïnspecteerd door onafhankelijke inspecteur.
Aandachtspunten:

 • een betonvloer zonder scheuren en met afgekitte leiding – en kabeldoorvoeren en afgekitte aansluitingen op wanden, putten en goten

 • eventueel met een vloeistofdichte afwerklaag van gietasfalt of kunststof

 • betonplaten of betonelementen met afgekitte naden

 • staalvezel vloeren met afgekitte breuknaden, (giet)asfalt

 • verplichte inspectie door onafhankelijke inspecteur (eenmaal per 6 jaar)

 • jaarlijkse bedrijfsinterne controle volgens een lijst die staat beschreven in bijlage D SIKB van de SIKB AS 6700 /voorheen CURPBV Aanbeveling 44 ( zie Bedrijfsinterne controle)

 • aanleg onder certificaat (zie Richtlijnen SIKB) is alleen nodig bij vloeren van tankstations en niet vereist voor overige bedrijfsvloeren.

  In het Activiteitenbesluit is het inspecteren van de bedrijfsriolering niet wettelijk vereist. Bij mogelijke problemen wordt deze inspectie wel aanbevolen, om te voorkomen dat lekkage van de riolering alsnog tot bodemverontreiniging zou kunnen leiden. Ook hier geldt derhalve de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer.

  Vloeistofdichte voorziening
  Als aanvulling op een vloeistof kerende vloer is het hebben van vloeistofdichte voorzieningen in een aantal gevallen noodzakelijk. In die gevallen waar vaatwerk op de vloer is opgeslagen en er dus vloeistoffen vrij kunnen komen, is het gebruik van opvangbakken, lekbakken en opslagcontainers met voldoende capaciteit verplicht. Ditzelfde geldt ook voor metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen.
  Ook hier geldt het advies aan de ondernemer om hoge eisen te stellen aan incidentenmanagement en de conditie van vloeistofdichte voorzieningen jaarlijks te controleren en vast te leggen.

  Bron: Bodembescherming.nl