Materiaal Oliekeerschermenpool Rotterdam


De SRH beschikt over:

  • 15 zogenaamde haakarm containers;

  • 17 aluminium rekken t.b.v. opslag en transport olieschermen;

  • 15 oliekerende schermen van 300 meter lengte ( type FOB 750);

  • 2 oliekerende schermen van 400 meter lengte (Elastec type FCB 90 II);

  • 1 oliekerend scherm van 150 meter t.b.v. oefendoeleinden incl. haspel;

  • 32 dubbele borden met logo en tekst "lanceerlocatie oilboom".